Treball

Utilitzi les parts no impreses d'una fulla per a prendre notes.
Usi productes reciclables com a cartutxos de tinta.
Prefereixi el correu electrònic i eviti el paper d'impressió.
Utilitzi paper reciclat per a imprimir els seus documents i configurar la seva impressió a doble cara impressora.
Pot estalviar més de 2 tones de fusta, 100 m3 d'aigua i 200 kg de petroli per a fabricar una tona de paper mitjançant la compra de paper reciclat.


Tornar