Paper

Esborra't de les llistes de correu publicitàries.
Beu i consumeix productes biològics.
Reclama davant l'empresa que t'envia al teu domicili publicitat no sol·licitada impresa sobre paper. Per a obtenir el paper d'aquestes revistes es tallen milers d'arbres.
Usa paper reciclat. Comprova que hagi estat utilitzat per totes dues cares abans de tirar-ho al contenidor de reciclatge.
Utilitza més les publicacions electròniques, llegeix on-line en Internet, estalviaràs paper.
Apunta't a la Llista Robinson per a deixar de rebre publicitat que no desitges per correu. Col·loca un distintiu en la teva bústia indicant que no vols propaganda.
Aprofita bé el paper: usa-ho per les dues cares, utilitza-ho reciclatge i envia-ho després a reciclar. Rebutja el paper blanquejat amb clor.


Tornar