S'acaba
el temps...

El Canvi Climàtic és una realitat a la qual estem arribant tard.

A dia d'avui no hi ha dubtes sobre la influència de l'ésser humà en el clima mundial, però, el nostre coneixement sobre l'extensió, l'evolució, i les conseqüències del canvi climàtic és encara insuficient.

Cada dia es publiquen noves dades i nova informació gràcies a la feina dels millors científics i experts del món, els qui busquen entendre què és el canvi climàtic i el seu impacte en la vida de la terra.


Cal destacar la contribució de la comunitat científica i traslladar aquests missatges per, a través de la conscienciació, involucrar cada un de nosaltres en un canvi d'hàbits immediat, ajudant així a frenar els efectes irreparables de el Canvi Climàtic.

En aquesta web explicarem què és el canvi climàtic, les seves causes i les seves conseqüències. A més, mostrarem els últims estudis realitzats i tota actualitat i impacte relacionada amb el mateix, fins i tot consells i solucions que podem treballar a nivell individual.