Què és l'escalfament global i els seus efectes principals

L'escalfament global és l'escalfament gradual de la temperatura global de l'atmosfera terrestre, atribuït a aquest efecte hivernacle que causa l'augment de les concentracions de gasos com el diòxid de carboni, el vapor d'aigua o el metà.

A aquests gasos se'ls coneix com a gasos efecte d'hivernacle, i des de finals del segle XIX han ajudat a augmentar la temperatura mitjana de la terra 0.9ºC.

L'augment de gasos efecte d'hivernacle en l'atmosfera es pot produir de manera natural, quan per exemple es produeix una erupció volcànica, o a conseqüència de l'activitat humana (antropogènic), degut entre altres factors, a l'ús de productes derivats del carboni, la combustió del qual produeix alguns d'aquests gasos.


Les concentracions dels gasos efecte d'hivernacle són més altes avui que durant qualsevol període dels últims 800.000 anys.


Tornar