La desforestació i la seva estreta relació amb el canvi climàtic

La desforestació, el canvi climàtic i els boscos estan intrínsecament relacionats. Els boscos cobreixen aproximadament el 30% de la superfície terrestre, són fonts i embornals de diòxid de carboni -capaços d'absorbir un bilió de tones de carboni i evitant que aquest s'alliberi a l'atmosfera- però estan sent reduïts a un ritme alarmant. Gràcies al procés de respiració natural dels arbres s'ajuda a mitigar i reduir la presència de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera. Però, què ocorre quan aquests desapareixen?

Alguns científics donen un termini de poc més de 10 anys per actuar, el futur de les generacions més joves està en joc. Cada cop més nois i noies prenen consciència de la importància del canvi climàtic i passen a l’acció arreu del món.

Què és la desforestació?

Es coneix com a desforestació al procés de tala massiva d'arbres en els boscos i a través dels quals s'elimina la superfície boscosa del planeta per al benefici de diferents activitats humanes. És un dels problemes més greus als quals s'enfronten els ecosistemes naturals, ja que amenaça tota la flora i fauna continguda en els boscos.


La desforestació existeix perquè els arbres o el carbó vegetal derivat d'ells s'utilitza com a combustible, però també perquè la superfície desforestada és comuna que s'utilitzi com a terra de cultiu, pastura de bestiar o simplement per a establir habitatges humans per l'expansió dels nuclis urbans.


Tornar