Augment de les emissions de gasos contaminants

El principal origen d'aquests gasos és la crema de combustibles fòssils a través de diferents activitats humanes. La major part procedeixen de la combustió de gasolines i gasoils, ja sigui per activitats relacionades principalment amb el transport, la indústria o la generació d'electricitat.

Qui són els principals emissors de gasos i contaminants?


Pel que a diòxid de carboni es refereix, els principals països i regions emissors de gasos i contaminants són els següents en ordre de major a menor: la Xina, els Estats Units, la Unió Europea, l'Índia, Rússia i el Japó.


Tornar