Per què hem de reciclar?

De la nostra actitud dependrà que salvem els nostres recursos naturals, ja que reciclar redueix la contaminació i genera ocupació. A més és una excel·lent manera d'intentar revertir el canvi climàtic. Resulta de vital importància continuar amb els esforços per a reciclar tots els residus útils, com a llaunes, plàstics, ampolles de vidre, paper, cartó, periòdic, etcètera.. Així es disminueix el consum de petroli, aigua, emissions de CO2 i consum energètic, i evitant al seu torn la generació de tones d'escombraries.

Les tres R: Redueix,reutilitza i recicla.

Des d'on podem començar a reciclar: