La variabilitat natural i com pot influir en el clima

El canvi climàtic és per definició un canvi en les condicions climàtiques del nostre planeta que bé pot deure's a causes naturals (variabilitat natural), antropogèniques o una combinació d'ambdues.

L'actual canvi climàtic –escalfament global– ha estat accelerat pel factor humà, no obstant això, existeixen certs factors naturals que provoquen canvis en el clima i que en el passat han estat especialment determinants a l'hora de marcar períodes d'escalfament i refredament en la Terra.Tornar