Compra

Doni la roba que ja no usis amb els membres de la teva família o doni a la botiga de segona mà en la seva localitat o per a una obra de caritat. Reutilitzi la roba crivellada per a fer draps.
Reculli l'aigua de la pluja o l'aigua d'un deshumidificador per a regar les seves plantes. No deixis de llegir: Tips per a estalviar aigua.
De prioritat als envasos reutilitzables per a guardar el teu menjar.
Eviti comprar ampolles de plàstic,usi fonts, aixetes i ampolles reutilitzables.
Aquest d'acord i participi en les unitats de joguines, llibres i roba per a ajudar als menys afortunats.


Tornar